Genomineerd voor de Uitreiking Humanistische Prijs Haaglanden

Genomineerd voor de Uitreiking Humanistische Prijs Haaglanden

Het doel  van de kunst is niet het uiterlijk van de dingen weer te geven, maar het innerlijk … dat is de echte werkelijkheid (Aristoteles)

Heel trots op mijn nominatie voor de Humanistische Prijs Haaglanden.

Op zaterdag 30 maart reikte het Humanistisch Verbond Den Haag-Haaglanden de Humanistische Prijs Haaglanden uit aan Muziekschool 1001 Nachten. De prijs, bestaande uit een bedrag van € 1.000,- en een beeldje werd overhandigd aan Ahmet Gür , bedenker, oprichter en directeur, door juryvoorzitter Marijn Cornelis.

Ahmet Gür: ‘We bieden kinderen muziekles in de breedste zin van het woord: viool, piano, dwarsfluit, gitaar, klarinet, drums, zang en nog meer. We willen alle kinderen een podium bieden en de kans geven hun talenten te ontwikkelen. Hiervoor werken we nauw samen met Stichting Leergeld en de Ooievaarspas. Kinderen met een Ooievaarspas krijgen bij ons gratis muzieklessen én een gratis instrument naar keuze. Deze wordt ook hun eigendom. We willen zo laagdrempelig mogelijk zijn, qua lesgeld, maar ook in de locaties waar de lessen plaatsvinden, zoals buurthuizen en bibliotheken. We werken met zeer bevlogen leraren.’

De Humanistische Prijs Haaglanden wordt elke twee jaar uitgereikt aan een persoon, organisatie of initiatief dat zich heeft onderscheiden op een bepaald thema en dat op een eigentijdse en aansprekende  wijze het humanistisch gedachtegoed tot uitdrukking brengt. Dit jaar werd gekozen voor het thema kunst. Kunst is het product van creatieve uitingen, is verbindend en draagt bij aan ontplooiing en maatschappelijke ontwikkeling. Kunst past daarmee goed in het humanisme, waarvan de kern immers is de vorming van de mens en het menselijke, en het leren mens te zijn.

De jury, bestaande uit Marijn Cornelis, directeur CultuurSchakel, Anne Marie Boorsma, kunsthistorica, en Jos de Wit, historicus en docent humanistisch vormingsonderwijs, kenden de prijs aan 1001 Nachten toe omdat deze organisatie kinderen en jongeren kennis laat maken met muziek en het bespelen van een instrument waar dat qua omgeving vaak niet gebruikelijk is.

In totaal werden 11 initiatieven voorgedragen voor de prijs. Twee eervolle vermeldingen kregen ‘Mensenrechten ook in uw keuken’ van kunstenaar Kees Verschuren, die via een kunstuiting op  keukendoeken aandacht wil vragen voor de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en Ciska de Hartog, die met haar werk een verbinding maakt met maatschappelijke thema’s. De aanmoediging was met name gericht op haar voornemen de komende periode het thema vrede en recht, goed passend bij Den Haag, tot uitdrukking te brengen.

nr. aandrager voordracht persoon/personen
1 Wim Monasso God is groot Mounir Samuel
2 Antoinette van der Maas Stadsastronaut Marjolijn van Heemstra
3 Philip Akkerman Weekendschool  
4 Edith Raets The Nation  

 

GENOMINEERDEN    
       
nr. aandrager voordracht persoon/personen
5 Anne Marie Boorsma Art Share Mariska Mallee
       
6 Luc Meuwese Artisme Sabina Trompert en Bart van Krimpen
7 Lydia Loader Ciska de Hartogh Ciska de Hartogh
       
       
8 Marjet van Os Cultuurvlinder Carola van der Heijden
9 Mariette Visbach Mensenrechten Kees Verschuren
10 Anneke Kuilman 1001 nachten Ahmet Gur
11 Carrie Keij TrasUre Hunt Caroline Dijkman
12 Jan Kammeyer Presentatiestudio Jacobine van Beurden

Het beeldje werd gemaakt door glaskunstenaar Dennis Rauch. Naast het logo van het Humanistisch Verbond was de volgende tekst ingegraveerd: Het doel  van de kunst is niet het uiterlijk van de dingen weer te geven, maar het innerlijk … dat is de echte werkelijkheid (Aristoteles).

De prijsuitreiking vond plaats in Utopia in De Grote Pyr. De muzikale omlijsting werd verzorgd door Briza onder leiding van Jan-Erik Noske.

HUMANISTISCH VERBOND HAAGLANDEN

Hieronder een foto impressie (foto’s Inge Camfferman):

De prijswinnaars

  

Iedere genomineerde hield een voordracht en hier sta ik dan…

De E-mail met uitnodiging:

Geachte mevrouw Mallee, beste Mariska,

Hierbij delen wij u mee dat u bent voorgedragen voor de Humanistische Prijs Haaglanden. Deze prijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich heeft onderscheiden op een specifiek thema in relatie tot het humanistisch gedachtegoed. Het thema van dit jaar is: Kunst. De prijs is bedoeld als stimulans voor nieuwe / vernieuwende  initiatieven, waarbij nieuwe doelgroepen worden aangeboord en het initiatief eventueel drempelverlagend werkt naar de meer traditionele kunstvormen.

Aan de prijs is voor de winnaar een geldbedrag van € 1.000,- verbonden. De genomineerden en prijswinnaar worden op 30 maart a.s. bekend gemaakt.

De jury, bestaande uit Anne Marie Boorsma, Marijn Cornelis en Jos de Wit, heeft uw voordracht met belangstelling gelezen en is van mening dat deze binnen de criteria van de Humanistische Prijs Haaglanden valt.

Wij nodigen u daarom van harte uit aanwezig te zijn in het kader van de uitreiking van de Humanistische Prijs Haaglanden. Bijgaand treft u het programma aan.

Tijdens deze middag wordt u in de gelegenheid gesteld om uw kunstuiting kort toe te lichten.