Op De Vulkaan - Festival 17 en 18 mei 2014

Op De Vulkaan – Festival 17 en 18 mei 2014

Bericht geplaatst 4 mei 2014

Zaterdag 17 en zondag 18 mei 

Festival Op de vulkaan: Kunst, politiek en deeleconomie

Plaats: Noordwal 117 Tijd: 12-20 uur

Rijkdom delen Op de Vulkaan

Het delen van Rijkdom, dat is het thema van de tweede editie van het kleinschalige festival Op de Vulkaan op 17 en 18 mei. Met een expositie over de vele gezichten van rijkdom, lezingen, workshops, verhalen, muziek, afval tot kunst omtoveren, discosoep  en het lokale bier de Binckse Belofte. Op de Vulkaan is het Nederlandse satelliet event van het internationale Ouishare Fest over de collaborative economy dat van 5-7 mei in Parijs plaatsvindt.

Op de Vulkaan is er voor iedereen die zich verbijsterd afvraagt hoe het kan dat we natuurlijke rijkdom verkwisten, culturele rijkdom de kop indrukken en de nek omdraaien en een systeem in stand houden waarin de rijken steeds rijker en tegelijk armer worden. Voor iedereen die niet alleen wil dansen op de vulkaan, maar ‘het beest recht in de bek durft te kijken’. Voor iedereen die durft te dromen en denken over hoe het anders kan, in woorden, beelden en klanken. Voor iedereen die het meerdimensionale omarmt en de overvloed en dat wat van werkelijke waarde is wil vieren. Voor iedereen die meer wil weten over de economie van het delen en gelooft dat delen vermenigvuldigen is.

Twee dagen lang staat broedplaats Noordwal 117 in het teken van schaarste en overvloed, rijkdom en armoede, financiële, culturele en natuurlijke rijkdom, de rijkdom van talent, alternatieve munteenheden, het basisinkomen, alternatieve munteenheden, ruilen, delen en upcyclen, een geldverslindmachine, een afkickprogramma voor rijkdomverslaafden en een vulkanisch manifest over hoe het ook anders kan. Met medewerking van onder meer Rijk in je Wijk, Sabrina Lindemann van ReSource City en Optrek Binckhorst, Esther van der Wegen van Huis van Duif, mede-oprichter van de Triodusbank Jan Saal, Cis Deyl met Repair Kid, Hot Soup thee en Space 2 Dance.

Voor de expositie werken kunstenaars van de broedplaatsen Noordwal 117, de Verlichting en de Stadhouder samen, aangevuld met enkele gasten.

Entreeprijs:
Ingrediënten voor de soep, afvalmateriaal voor Repair Kid en een vrijwillige bijdrage voor de gemaakte onkosten.

We hebben Disco Soup, als jullie allemaal iets lekkers voor in de soep meenemen tenminste. We hebben Space2dance. ReSource City Binckhorst, een dame die een jaar zonder geld gaat leven, een prachtige expositie van kunstenaars van Noordwal 117 , De Verlichting Conceptors De Stadhouder en nog wat gasten, Repair Kid, Gerard Dusable Rijk in je Wijk, Huis van Duif met de Humans of Den Haag, weconomy, Ouishare, een bijeenkomst voor anonieme rijkdomverslaafden, Hotsoup met theeceremonie, een geldverslindmachine, workshops over talent, leiderschap, delende stad, zorg delen, verhalen, crowdfunding bank KissKissBankBank etc.
Ouishare Op de Vulkaan is een sharefest. Practice what you preach dachten wij: met zo min mogelijk geldelijke middelen en een maximum aan waardenvolle inzet zoveel mogelijk bereiken. Zie boven voor een googledoc document waarin het programma gemaakt wordt. Nog een bijdrage leveren? Laat het weten.

opdevulkaan_logo-voor-web

Bericht hieronder geplaatst: 15 april 2014

Maandag 14 april was er een meeting/brainstorm op De verlichting ArtShare Gebouw D Unit 1.04 c over meedoen met een festival: Op de vulkaan.

Aanwezig waren: Amanda Jansen (OuiShare), Juliette Santegoeds (Op de vulkaan), Conceptors: Mariska Mallee, Fenny Paternotte, Lawrence Kwakey, Annemieke Fierinck en Saskia Schuit (De Verlichting) enThierry Langeweg (Stadhouder)

Op deze avond zijn we tot de conclusie gekomen dat het organiseren van het festival op De verlichting te kort dag is om er echt iets goeds van te maken.

Wel is er een grote behoefte om minstens een keer per jaar een open dag/festival te organiseren met alle ondernemers en de samenwerking te bevorderen. Na 18 mei (het festival) gaan wij de de koppen bij elkaar steken om dit te realiseren. Alle ondernemers worden door Conceptors op de hoogte gehouden.

De ondernemers en kunstenaars die nu mee willen/kunnen doen aan het festival met kunstwerk/tekst of lezing, workshop kunnen zich melden bij Mariska Mallee en Juliette Santegoeds.
Er is nog een meeting bij Thierry Langeweg, Stadhouder, Stadhouderslaan 9, Den Haag, Unit 8 woensdag 23 april 19 uur voor deelnemers van Conceptors aan het festival.Je bent van harte welkom. Het festival zal alleen op de Noordwal plaats vinden.

Wat en wanneer?
Twee dagen lang feest, samen kunst kijken, workshops volgen, praten, eten en dansen.

Data: 17 en 18 mei

Locatie: Op De Vulkaan: Noordwal 117, Den Haag

Logistiek:
Brengen kunstwerken voor de expositie over rijkdom:
Vrijdag 16 mei vanaf 16 uur tot 20 uur
Ophalen kunstwerken expo: Maandag 19 mei vanaf 13 tot 19 uur

Het programma volgt nog maar hieronder voorproefje van de laatste bespreking:

Op de vulkaan: rijkdom en communities

Festival Op De Vulkaan

Op de Vulkaan is een festival waar verschillende disciplines elkaar ontmoeten, het persoonlijke en het politieke samenkomen en waar deze tijd en zijn nieuwe vormgevers centraal staan. Dansen Op de Vulkaan? Wij niet. Wij kijken hem recht in zijn smoel.

Op De Vulkaan is ontstaan uit een initiatief van Juliette Santegoeds en Huis van Duif. Op de Vulkaan is een ontmoetingsplek voor talrijke dimensies. Het is de plek waar het borrelt en gist. Op de Vulkaan is een creatieve explosie. Op de Vulkaan is kunst, politiek, spiritualiteit. Confronterend. Inspirerend. Op de Vulkaan is voor iedereen die deze tijd durft te kleuren. Op de Vulkaan verkent het ongekende. In beelden, woorden, klanken.

We willen een paar keer per jaar een dergelijk evenement organiseren en tussendoor thema-avonden (of middagen). En verder zullen we zien waar al het borrelen en gisten verder toe leidt. Vast heel veel moois.

We hadden behoefte de bloemen te laten zien die op de vruchtbare grond van het vernietigend vuur bloeien. We wilden het vuur niet schuwen. In deze explosieve tijd waarin veel wordt afgebroken, zijn er ook kansen en bloeien er mooie bloemen op. We eten zuiver en biologisch, we zoeken elkaars gezelschap, we gaan het gesprek aan, we zoeken de verdieping en de stilte. Maar er is ook veel vernietiging en agressie. En veel informatie. En zie daaruit de echtheid nog maar eens te filteren. Op de Vulkaan laat de nieuwe tijd zien, zoals hij is.

Thema 2014: het delen van rijkdom
Festival Op De Vulkaan heeft ieder jaar een thema.

Uit het festival van vorig jaar is het thema rijkdom in al haar facetten gekomen. De overdaad, de armoede. Transitie en transformatie. Gaan we op zoek naar een leven bestaande uit het ruilen van waarde? Een basisinkomen? Of gaan we juist voor de overdaad? Waar bestaat deze dan uit? Is rijkdom iets wat van ‘binnen’ zit? Of gaat het om de verfijning die je kunt zien? Wanneer is rijkdom eigenlijk armoede? Wanneer kan armoede rijkdom zijn? Soms is rijkdom paradoxaal.

Kunstenaars presenteren kunstwerken die zij associeren met rijkdom. Zij vertellen hun verhalen.

Delen gebeurt steeds meer in communities. Ook als het om rijkdom gaat.  Groepen mensen die diensten, producten en talenten delen in groepen. De banden die hierdoor versterkt worden.

OuiShare Fest staat dit jaar in het teken van ‘the age of communities’. Op De Vulkaan is als festival verbonden met OuiShare Fest.

Empowered by OuiShare
Op De Vulkaan wordt voor dit evenement ‘empowered’ door het netwerk van OuiShare.

OuiShare is een wereldwijde beweging van enthousiaste en zeer gepassioneerde mensen voor een meer samenwerkende samenleving. Centraal staan alle beweging die zichtbaar is waarbij inwoners meer zeggenschap krijgen over hun omgeving, eigen handelen en instituties. Horizontalisering is wereldwijd een sleutel voor het oplossen van prangende maatschappelijke vraagstukken als armoede, klimaatverandering, de economische crisis. Door dit tijdperk van het internet weten lokale groepen praktische werkmethoden makkelijk op te schalen naar wereldwijd niveau. Globale problemen, lokale oplossingen is het uitgangspunt met de focus op communities en hun kracht. Ofwel: OuiShare Love!

OuiShare heeft connectors in meer dan 30 steden wereldwijd, waaronder Den Haag, Brussel, Parijs, Barcelona, Rome, Athene, Buenos Aires en Damascus. Zij orga-niseerden het eerste festival rondom collaboratieve economie en de peer-to-peer beweging in Europa, de Europe Tour met meer dan 30 evenementen, de Latam Tour in Zuid-Amerika en is ‘bootstrapping’ en ‘codesigning’ een meer samenwerkende toekomst met een zeer enthousiast team aan vrijwilligers, ervaren adviseurs en sociaal ondernemers.

Programma-onderdelen festival Op de Vulkaan

Expositie over rijkdom in de centrale ruimte van de broedplaats Noordwal 117. Verhalen bij de kunstwerken over rijkdom en uitleg door kunstenaars (wellicht zeepkistsessie met 2 minutenpitches).

 1. Keynote about OuiShare Fest.
 2. Expositie 8 kunstenaars + pdf-boekje.
 3. Nelleke en Heleen over Rijk in je wijk. (bevestigd)
 4. Theeceremonie & circulaire economie.
 5. Repair kid. (bevestigd)
 6. Space to dance. (bevestigd)
 7. Nia: rijkdom van flexibiliteit.
 8. Speurtocht rijkdom? + eindsamenvatting waarin het publiek naar de opbrengsten gevraagd wordt.
 9. Verkleed je rijk of arm (uitnodiging op aanpassen).
 10. Onze eigen Tegenlicht meet-up organiseren

Concept-programma / uit te nodigen sprekers

Gerard Dusable        Vrijwilliger bij de Kessler Stichting
Lezing / workshop over zijn periode als dakloze. De relativiteit van rijkdom, zijn perspectief op wat rijkdom daadwerkelijk is.

Nelleke Cornelissen en Heleen over het project Rijk in je wijk
Rijk in je wijk is een project in verschillende wijken in Den Haag om je rijker te voelen zonder dat het je wat kost. Nelleke en Heleen leggen uit hoe je dat doet.

Ruimte voor rituelen: rituelen voor dagelijkse rijkdom.

Carla van Trappenburg: hartepad.

Bruno New Horizons: kracht van bezinning op nieuwe horizonten.

Geert Jan van der Wolf: your personal why.

Jan Saal: bewustzijn en geld.

Tante Til.. die duur is..

Wunderbaum.

Bas Rosenbrand: mindsets, bewustwording van leef- en werksystemen en maatschappelijke transformatie. Rijkdom van verbinding.

Willem Trommel, crafting communities.

Jacco van Uden, bedrijfskundige over multidimensionaal ondernemen als / met kunstenaars.

Karim Ben Amar, filosoof.

Documentaire maakster van Overal spullen, Judith de Leeuw.

Cross border prosperity, Roy Silos.

Screenplay rijkdom en armoede.

Yoeri van Oudshoorn over Timebank.

Gesprek over currencies.

Bharath Natarasj: generation of changemakers.

Pancras Pouw: de kracht van inspiratie, breng iedere dag 1 ander in beweging.

Jay: transition towns en rijkdom.

Marie KissKissBankBank: anders bankieren, andere rijkdom.

Sybren van der Schaar: rijkdom van talent.

Ellie Baaijens:

Debat over basisinkomen, gekoppeld aan De Nieuwe Overheid, discussies in de Correspondent?

Amanda Jansen       Connector Nederland voor OuiShare

Keynote over ‘the age of communities’, het thema van OuiShare Fest. Een update van drie dagen congres over de deeleconomie, nieuwe manieren van besturen, delende steden en over het OuiShare Love gevoel.

Associaties met rijkdom

 1. Overdaad
 2. Walging
 3. Verre producten
 4. Innerlijke rijkdom
 5. Fysieke rijkdom
 6. Gezondheid
 7. Verbinding op zielsniveau
 8. Kwetsbaarheid tonen, delen en blijdschap.
 9. Iets niet willen kunnen en het decadent aan anderen overlaten.
 10. Een gedicht.

Muurcollage: voorbeelden van overdaad, armoede, hoop en wanhoop?

Neem jouw

 1. Verhalen over rijkdom en armoede.
 2. Hooglied.
 3. Foto van zonnende mensen bij tsunami.
 4. Sjeik.
 5. Alibaba grot met verborgen schatten.

Hieronder geplaats: 21 maart 2014

Culturele rijkdom in beeld
Kunstwerken gezocht voor expositie Op de Vulkaan

Conceptors_326059342

Meerwaarden voor huurders/ondernemers: samenwerken, jouw bedrijf presenteren en meeliften met het festival Op de Vulkaan

Festival Op de Vulkaan barst los op 17 en 18 mei op 2 plekken, beide culturele broedplaatsen en atelierpanden: Noordwal 117 en De Verlichting. Thema: rijkdom. Onderdeel van het festival is een expositie. Hiervoor zoeken we kunstenaars die 1 binnen het thema passend werk willen leveren. Mét een verhaal van 200-300 woorden.

Op de Vulkaan is een festival waar verschillende disciplines elkaar ontmoeten, het persoonlijke en het politieke samenkomen en waar deze tijd en zijn nieuwe vormgevers centraal staan. Met beeldende kunst, muziek, verhalen, lezingen, workshops, eten, drinken en dansen. Op de Vulkaan is een ontmoetingsplek voor talrijke dimensies. Het is de plek waar het borrelt en gist. We hadden behoefte de bloemen te laten zien die op de vruchtbare grond van het vernietigend vuur bloeien. We wilden het vuur niet schuwen. Op de Vulkaan is een creatieve explosie. Op de Vulkaan is kunst, politiek, spiritualiteit. Confronterend. Inspirerend. Op de Vulkaan is voor iedereen die deze tijd durft te kleuren. Op de Vulkaan exploreert het ongekende. In beelden, woorden, klanken. Op de Vulkaan laat de nieuwe tijd zien, zoals hij is.

Voor meer info: neem contact op met Mariska Mallee (huurder op De Verlichting) van ArtShare mmalleeprupp@gmail.com of met Juliette Santegoeds: info@opdevulkaan.nl of juliette.santegoeds@gmail.com of www.opdevulkaan.nl

 

Rijkdom is …

*Alles wat van waarde is

– wat is rijkdom?

– overvloed of schaarste?

– materieel
– natuur

– cultuur

– familie en vrienden

– gezondheid

– eer

– beschaving

– geen beschaving

*De duistere dimensies

– verspilling

– armoe

– vuil

– vervuiling

– verarming

– te veel

– walging

– schaamte

– oppervlakkigheid

– afstomping

– walging

– achteloosheid

– decadentie

– minachting

– achterlijkheid, de fuik

– uiterlijkheid

– innerlijk kompas kwijt

– graaien

– eenzaamheid

– depressie

– amoreel

– uitbuiting

– grenzeloos gedrag

– lege uitspattingen

*Diversiteit

-culturele diversiteit

-pluralisme

-democratie

-verschil durven maken: gepersonaliseerd beleid, deugdethiek

* Systemen

– sharing

– peer2peer

– community

– gift economy

– geven, delen, ruilen

– wederkerigheid

– solidariteit

– ruil & waardesystemen

– alternatieve munten

– timebank

– systeem zonder geld?

– circulaire economie

– basisinkomen