Leer fotograferen en foto’s bewerken op tablet of smart Phone

Leer fotograferen en foto’s bewerken op tablet of smart Phone

Leer fotograferen en foto’s bewerken op uw tablet of smart Phone

Vind u het lastig om foto’s te maken en goed te bewerken op uw tablet of smart Phone?
U krijgt alle tips en trucs van Paul Rüpp om ook in de donkere decemberdagen foto’s te maken, die u kunt gebruiken voor kerstalbum of nieuwjaarskaart.
U leert uw foto’s op te lichten, te verscherpen, uit te snijden en teksten toe te voegen.
Verspreid over 2 zaterdagmiddagen komt u bij Atelier Brugman werken met uw tablet of smart Phone.
Fotograaf Paul Rüpp leert u anders kijken en een eigen visie ontwikkelen. Inzicht in de techniek van uw smart Phone/tablet en het bewerken van uw foto’s komen aan bod. De workshop is geschikt voor deelnemers met een smart Phone of tablet.
Het gaat om zaterdagmiddag 6 en 13 december 2014. De workshop start om 14.00 en duurt tot 16.30 uur.
U werkt in een groep van maximaal acht deelnemers. (Bij minimaal vijf deelnemers gaat de cursus door)

Kosten: € 50,00 voor twee zaterdagmiddagen, inclusief 21% BTW.

Heeft u belangstelling voor deze cursus? U kunt zich aanmelden bij ArtShare via mail:
mmalleeprupp@gmail.com of telefoon: 070-3873285

Of bij Atelier Brugman via mail: info@brugman-voorburg.nl of telefoon: 070-300 00 80.
Zwartepad 7, 2271 BT Voorburg
www.brugman-voorburg.nl

Na inschrijving sturen wij u een rekening en kunt u het bedrag € 50,00 overmaken naar
NL 28 RABO 0136 665 179 t.n.v. M. Mallee, Voorburg.